Alkoholmätare 0-100% med termometer och korrigeringsskala, 25 cm

En akoholmätare med korrigeringsskala gör det enkelt att mäta exakt. Mäter 0-100%
Redo att skickas!
SKU
33680
99,00 kr
En alkoholmätare stämmer bara vid en viss temperatur, vanligen 20C. Vilket spriten aldrig håller exakt.

Termometern med korrigeringsskala gör att man kan mäta elkoholhalten exakt. Läs av alkoholstyrkan som vanligt. Titta sedan på den inbyggda termometern, där visas hur mycket du behöver lägga till eller dra bort från det uppmätta värdet för att mätningen ska bli exakt.

Använd ett mätglas som är minst 100 ml för att mätaren ska få plats i mätglaset. OBS: Denna alkoholmätare fungerar endast till vodka/vatten blandning och kan ej mätta alkoholhalten i t.ex vin.