Taktila etiketter

Taktila etiketter är etiketter man kan känna på. Symbol i siluett så att den som är synskadad kan känna av symbolen. Symbolen har form av en triangel.

Det är lag på och förenat med stora avgifter att inte ha taktila etiketter på kemtekniska varor som kan vara farliga om man inte vet vad det är.

Bestämmelserna gäller även preparat som inte klassificeras som farliga men: på vilket ett säkerhetsdatablad måste kompileras (enligt artikel 31 i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006), eller vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningar och / eller taktila varningar för fara eller på förpackningen till vilka särskilda märkningar måste placeras i enlighet med tillägg 3 till förordning om principerna kemiska klassificering och märkning .

Taktila etiketter

View as Grid List

20 Items

per sida
Sortera efter fallande (321, cba...)
View as Grid List

20 Items

per sida
Sortera efter fallande (321, cba...)