Doppvärmare utanför Sverige 45-50C

Doppvärmare utanför Sverige 45-50C
Doppvärmare med andra kontakter eller annan strömstyrka än i Sverige.