Mätinstrument, mätare, mätglas, mått

Mätinstrument, mätare, mätglas, mått

Mätarna finns med olika skalor och längd. Extra lång gör att graderingen blir tydligare och gör det lättare att läsa av exakt. En alkoholmätare används tillsammans med ett mätglas.

Mätglaset fylls med alkohol och mätaren stoppas ner och flyter i alkoholen. Ju starkare alkoholen är desto längre ner sjunker mätaren och man läser av på mätarens skala hur stark alkoholen är.

Tänk på att köpa till ett mätglas till mätaren som är tilläckligt stort så mätaren får plats.