Vattenfilter & Tillbehör

Vattenfilter, delar och tillbehör för vattenrening med aktivt kol. Bästa rening sker vid filtrering i rör genom ett högt skikt av genomvätat aktivt kol.

I princip ett rör med en tratt överst. Här finns olika delar att bygga en vattenrenare med samt filterpapper för aktivt kolfiltrering.